baner angina

menu

Angina menu

menu

Inne choroby zakaźne

menu

Reklama


Prywatność:

Na tej stronie używamy plików cookie Google, by móc świadczyć Ci usługi, personalizować reklamy i analizować ruch. Informacje o tym, jak korzystasz z tej strony, są udostępniane Google. Korzystając z niej, zgadzasz się na to.
Dowiedz się więcej...

kartki

Dezynfekcja w gospodarowaniu odpadami medycznymi

Odpady medyczne stanowią grupę odpadów niebezpiecznych, które wymagają szczególnego postępowania. Ich zbieranie, magazynowanie, transport i unieszkodliwiane związane jest z przestrzeganiem wielu przepisów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami, osobom korzystającym z opieki medycznej świadczonej w placówkach je wytwarzających, a także środowisku naturalnemu.

lekarz w stroju ochronnym

Podmioty wytwarzające tego rodzaju odpady, aby dostosować się do wymogów prawnych, muszą wyposażyć się w odpowiedni sprzęt i akcesoria. Jednakże sam zakup pojemników i worków na odpady medyczne nie wystarczy – bardzo duży nacisk kładzie się na dezynfekcję powierzchni mających styczność z odpadami, która zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii, wirusów i toksyn oraz usuwa biofilm.

Co należy poddać dezynfekcji?

Ogłoszone 5 października Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, co należy poddać czyszczeniu i dezynfekcji. Są to przede wszystkim powierzchnie pomieszczeń, w których wstępnie magazynuje się odpady, służące w tym celu urządzenia chłodnicze stacjonarne lub przenośne – przy czym podkreśla się, że muszą one być wykonane z materiałów, które umożliwią ich mycie i dezynfekowanie. Powinny być one na bieżąco utrzymywane w czystości. Po każdym opróżnieniu należy je umyć i zdezynfekować. Przepisy nakazują również poddawać regularnemu czyszczeniu i dezynfekowaniu wózki i pojemniki wielokrotnego użycia, którymi transportuje się odpady medyczne wewnątrz placówki. Podkreślić należy, że w przypadku odpadów zakaźnych powierzchnie najpierw dezynfekuje się, a potem myje lub dezynfekuje i myje przy pomocy środka dezynfekująco-myjącego, a w przypadku odpadów niebezpiecznych i innych dozwolone jest początkowe czyszczenie, a następnie dezynfekcja. Wymagane jest również wygospodarowanie specjalnego pomieszczenia w placówce, w którym będzie się wykonywało dezynfekcję oraz magazynowało wózki i pojemniki do transportu wewnętrznego odpadów medycznych.

Ochrona personelu

Istotną kwestią jest zapewnienie dostępu do wody i środków higienicznych personelowi. Tuż przy magazynie lub urządzeniu, w którym wstępnie gromadzi się odpady medyczne, musi znajdować się umywalka, dozownik z mydłem i środkiem dezynfekującym oraz ręczniki jednorazowe. Konieczne jest również zorganizowanie miejsca, w którym dostępne będą czyste środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, fartuchy itp.) oraz składować będzie można zużyte.

Środki do dezynfekcji

Dezynfekcję powierzchni mających kontakt z odpadami medycznymi przeprowadza się przy pomocy specjalistycznych środków dedykowanych dla szpitali i innych ośrodków – płyny zawierające proteazę, lipazę, amylazę, detergenty, propionian czy chlor doskonale usuwają zanieczyszczenia organiczne, biofilm i zabijają wszelkie bakterie. 

Źródło: Ekoemka.com.pl - Pojemniki na odpady medyczne